Home

Hátrányos helyzet többletpont

Ennyi többletpont jár hátrányos helyzetért a 2020-as felvételin. Elolvasom. Kik kaphatnak többletpontot hátrányos helyzet miatt és hány éves korig? Milyen igazolásra van szükség? Itt vannak a tudnivalók. Érettségi-felvételi Eduline 2015. február. 12. 17:0 Hátrányos helyzetű területek: A hátrányos vagy kedvezőtlen helyzetű térségek elzárt és periférikus földrajzi elhelyezkedésük, természeti és klimatikus adottságaik (sarki vagy aszályos területeken fekvő régiók, hegyvidéki régiók), demográfiai jellemzőik (különösen alacsony népsűrűségű ritkán lakott régiók, elvándorlás sújtotta térségek), nehéz elérhetőségük (szigeteken fekvő térségek, az elégtelen közlekedési infrastruktúra miatt a.

eduline.hu - hátrányos helyzet többletpont

Hátrányos helyzet miatt 25 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 10. pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató ( jelentkező), a 10/A. pontja a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása408. osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre legfeljebb 40 többletpont adható (a megszerezhető maximum pont: 500). Mesterképzésen legfeljebb 10 pontot lehet kapni (a megszerezhető maximum pont: 100). Mesterképzésen az intézmény dönti el, hogy hány. A hátrányos helyzetért minden alap- és osztatlan szakon, felsőoktatási szakképzésen jár pluszpont a felvételin. Hány pontot lehet kapni és hogyan kell igazolni a hátrányos helyzetet? Érettségi-felvételi Eduline 2019. március

Hátrányos helyzet - Wikipédi

 1. t környezeti tényező. 11. osztályos fizika anyag összefoglaló téte
 2. ősül az a jelentkező, akire a jelentkezéskor az alábbi esetek egyike vonatkozik: családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe vett
 3. Az előnyben részesítésért (hátrányos helyzet, tartós nevelésbe vétel, árvaság, fogyatékosság, gyermekgondozás) legfeljebb 40 többletpont járhat! 2. Képzési területenként adható többletpontok. A képzési területenként adható többletpontok mértékéről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat

A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat), maximum 100 többletpont adható Többletpont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Melyik képzési területen jár a többletpont További feltétele Többlet-pont értéke Összesen adható többletpont adott jogcímért 1. Nyelvtudás B2/középfokú komplex (korábba Hátrányos helyzet amikor szó szerint a putriból jössz. Különélő szülők nem számítanak annak. 2012. jan. 3. 14:23 Hallottátok már azt, hogy a jogosítványért jár többletpont a felvételi pontszámoknál? Nem tudom, hogy igaz-e, remélem ti felvilágosítotok erről. Ha jól emlékszem,5 pontot jelent esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet) OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencia 1-3. hely: 1 pont; Design- és művészetmenedzsment mesterszak. esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot. Fogyatékosság. Fogyatékosság jogcímének igazolása esetén 40 többletpont jár minden alapképzési szakon. A jogosultság megvizsgálása után a halmozottan hátrányos helyzetűek 100 százalékban, a hátrányos helyzetűek pedig 50 százalékban mentesülnek a díjfizetés alól. Az 50 százalékos mentesség annyit jelent, hogy a hátrányos helyzetűeknek utólag, az Oktatási Hivataltól kapott csekken be kell fizetniük az eljárási díj.

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont - fogyatékosság: 3 pont - gyermekgondozás: 3 pont - hátrányos helyzet: 3 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont - oklevél minősítése: 5 pont - OTDK 1-3. hely: 10 pon Pluszpont a felvételin hátrányos helyzet miatt: mikor jár, mikor nem? Pluszpont a felvételin hátrányos helyzet miatt: mikor jár, mikor nem? 2019-01-03 by admin. A felvételin számos igazolásra, bizonyítványra lehet kapni többletpontot. Most az esélyegyenlőségi címen kapható pontokról írunk nektek

Hátrányos helyzetű hallgatók felsőoktatásba kerülésének támogatása . Az alábbi cikkben a felsőoktatásra vonatkozó felvételi eljárás menete mellett kiemelt jelleggel kerülnek bemutatásra azok az állapotok, amelyek esetén a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő hallgatók, valamint a gyermekét gondozó felvételizni kívánó hallgatók előnyben részesülnek a. Hátrányos helyzet (40 többletpont) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján a település jegyzője (gyámhatóság) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá

Önmagában az, hogy valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, még nem jelenti azt, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ezért önmagában még nem jár többletpont a 2018-as felvételin - hívja fel a jelentkezők figyelmét a Felvi.hu. A felsőoktatási felvételi eljárás során csak a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság olyan igazolása. A hátrányos helyzet fennállására vonatkozóan a felsőoktatásról szóló törvény rendelkezett, ennek megfelelően kizárólag az tekinthető hátrányos helyzetűnek, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi. Mi a helyzet azonban a többi szakkal, Ebből az 500 pontból max. 100 pont úgynevezett többletpont lehet. Neked ezzel kell a legkevésbé foglalkozni, ugyanis egy emelt szintű érettségi 50 többletpontot ér. hátrányos helyzetért, tanulmányi versenyeken elért eredményekért kapni. A maradék 400 pont további két részre. A halmozottan hátrányos helyzet igazolásaként a szülők önkéntesen nyilatkoztak a jegyző előtt arról, hogy 8 osztálynál többet nem végeztek. E mellett a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, jogi státuszukat tekintve tartós neveltek is ebbe a kategóriába tartoztak Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, OTDK (andragógia, neveléstudomány.

PPT - Érettségi vizsga PowerPoint Presentation, free

Mivel igazoljam hátrányos helyzetem a felvételi során

Hátrányos helyzet. 2018.12.20 . Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont; Fogyatékosság: 3 pont; 3. Szerzett pont számítása: A szerzett pontot a szakmai-motivációs levél vagy a szakmai-motivációs beszélgetés eredménye adja. Ha a jelentkező számára kedvezőbb, a szerzett pont kettőzhető A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható): előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont) nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont Felvételi többletpont hátrányos helyzet miatt 1,151 Modellstatisztikák Constant 1,183 N 2.770 Nagelkerke R Square 0,086 Hosmer and Lemeshow Test (Sig.) 0,983 A pedagóguspálya felülértékelése középiskolások körében - Bináris logisztikus regressziós modell esélyhányadosai Exp(B) Pozitív pályaké A törvény rendelkezései alapján 10 többletpont adható szociális hátrányos helyzet, fogyatékosság stb. esetében. (b) a BA diploma átlaga alapján: max. 15 pont A hozott diploma átszámítása: közepes átlag =5 pont, jó átlag = 10 pont, jeles átlag = 15 pont. (c) írásbeli: max. 25 pon

Kiemelked ı sportteljesítményért, mővészeti versenyeken elért helyezést és szakirányú végzettségért is adható többletpont. Hátrányos és halmozott hátrányos helyzet ő fogyatékkal él ı, valamint a gyermeket nevel ı jelentkez ık megfelel ı igazolások és feltételek mellett 25, illetve 50 pontot kaphatnak Ki kaphat többletpontot a 2018-as felvételin hátrányos helyzet alapján? Milyen dokumentumokkal kell bizonyítani a hátrányos helyzetet Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a összesen minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján legfeljebb 8 többletpont adható. A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 8 többletpont adható

Ki tudja mi a hátrányos helyzet, a felsőoktatásban

többletpont: max. 10 pont. Többletpontok mesterképzésen. előnyben részesítés jogán: hátrányos helyzet 2 pont, fogyatékosság 3 pont, gyermekgondozás 2 pont) publikáció: idegen nyelvű szakkönyv, vagy publikáció külföldi lektorált szakfolyóiratban 10 pont, magyar nyelvű könyv vagy publikáció lektorált szakmai. Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont - fogyatékosság: 2 pont - gyermekgondozás: 2 pont - hátrányos helyzet: 2 pont - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pon

eduline.hu - többletpont

max. 10 pont (többletpont) kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével. Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont-fogyatékosság: 3 pont - gyermekgondozás: 3 pont - halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont - hátrányos helyzet: 3 pont. 2 Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont - fogyatékosság: 1 pont - gyermekgondozás: 1 pont - hátrányos helyzet: 1 pont vagy: szakmai jártasság: 1 pont. Elérhetőségek: Oktatásszervezési Csoport 82/505-90 Maximum 10 többletpont adható. Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont; gyermekgondozás: 10 pont; hátrányos helyzet: 5 pont; 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont; 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont; 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 6 pont; nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex.

hátrányos helyzet többletpont Archívum Érettségi

Hátrányos helyzet igazolásával (40 pont), kiemelkedő sportesemény dobogós helyezésével (50-10 többletpont), vagy nyelvvizsga megszerzésével (középfokú komplex (B2): 28, felsőfokú komplex (C1) 40 többletpont) gyűjthető Hátrányos helyzet okán 20 többletpont jár minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 10. pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), a 10/A. pontja a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató. többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) előnyben részesítés: a fenti kormányrendelet 35.§.-ának (6) bekezdése értelmében GYES (.. stb), hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet és/vagy. Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható. fogyatékosság: 5 pont; gyermekgondozás: 5 pont; hátrányos helyzet: 5 pont; szociálpedagógia mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés. Változás a koronavírus-járvány miatt Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont - fogyatékosság: 1 pont - gyermekgondozás: 1 pont - hátrányos helyzet: 1 pont - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pon

Többletpontok - alapképzés és felsőoktatási szakképzés

Többletpont. Maximum 18 többletpont adható! Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont; gyermekgondozás: 10 pont; halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont; hátrányos helyzet: 5 pont; Nyelvvizsgáért kapható maximális többletpont: 8 pont nyelvvizsga / alap C: 4 pont; nyelvvizsga / közép C: 6 pon Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak Hátrányos helyzet: 2 pont; OTDK 1-3 hely: 5 pont; Sporteredmény országosbajnokság 1-3 hely: 3 pont; Sporteredmény Világ és Európa-bajnokság: 1-3 hely 5 pont; Mesterképzésiszakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pon a hátrányos helyzet igazolása, a fogyatékosság igazolása, a gyermekgondozás igazolása. A jelentkezés díja Az alapjelentkezés díjmentes! - három képzés jelölhető meg (a finanszírozás módja); - további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft a (max. 40 többletpont)

PTE ÁOK Felvételi Portál - Többletpontok rendszer

esélyegyenlőség (fogyatékosság, hátrányos helyzet, gyermekgondozás): 1 pont; A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy Intézményünkben hány pontot ért el. Az eredményről belépés után a felvi oldalán kap tájékoztatást Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen a jelentkezőknek - kivételt képeznek azok a szakok, amelyeken gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot - írja az eduline.hu oldala.. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű felvételizők csak akkor kapják meg a 40. • többletpont: 2 pont. A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható): • előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont) • nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás Felvételi vizsgatárgyak. Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. 01. 11 Többletpont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Melyik képzési területen jár a többletpont? További feltétel Többletpont értéke Összesen adható többletpont a jogcímért Esélyegyenlőség Hátrányos helyzet Lsd. Tájékoztató! 40 max. 40 pont Fogyatékosság Meghatározott fokú, típusú 40 Gyermekgondozás. Legfeljebb 10 többletpont érhető el, amely magába foglalja az alábbi jogcímeken szerezhető valamennyi pontot: (A felvételihez szükséges első diplomán túli) felsőfokú végzettség(ek)ért összesen legfeljebb 6 többletpont adható az alábbiak szerint: szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél: 2 pon Maximum 10 többletpont adható - Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont - fogyatékosság: 8 pont - gyermekgondozás: 8 pont - halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont - hátrányos helyzet: 4 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pon

hátrányos helyzet fogyatékosság gyermekgondozás . nyelvtudásért középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 többletpont felsőfokú (C2) komplex nyelvvizsga 40 többletpont képzési területek szerint adható többletponto A Táncsics gimnázium diákjai mesélnek arról, hogyan próbálnak meg többletponthoz jutni a továbbtanulási felvételi eljárásban. Emelt szintű érettségi, nyelvvizsga, (de abból sem mindegy, hogy milyen), OKJ-s papír, hátrányos helyzet Többletpontok: maximum í ì többletpont adható. Esélyegyenlőségi maximális pont: ì pont • fogyatékosság: pont • gyermekgondozás: pont • hátrányos helyzet: pont • OTDK 1- ï hely vagy különdíj: pont • sporteredmény: országos bajnokság í-3. hely: 3 pon

10 többletpont, 40 pont oklevél minősítése alapján, (Az ének-zene tanár szakképzettségre jelentkezők számára az oklevél minősítését a gyakorlati Kormány rendelet 21-24 §-ban megjelölt jogcímek alapján (hátrányos helyzet, fogyatékosság, GYES, GYED) : 5 pont Ezek a számok egyébként többek között a képzés szintjét jelölik, ami az 54 esetén emelt szintű, az 55 esetén felsőfokú szakképzettséget jelent, míg a többi szám alap- vagy középszintű szakképzettséget jelöl, ezekért pedig nem jár többletpont. - Hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás igazolása: Az. Ezen kívül ugyanennyi többletpont jár a hátrányos helyzetért, fogyatékosságért és a gyermekgondozásért. A pontokat akkor kapjátok meg, ha még nem töltöttétek be a 25. életéveteket, és a választott szakon nem gyakorlati vizsga alapján állapítják meg a felvételi pontokat Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetért 40 többletpont jár a 25. életévüket még be nem töltött jelentkezőknek, kivéve, ha az adott szakon gyakorlati vizsga alapján számítják a pontszámot. 40 többletpont jár a fogyatékossággal élő hallgatóknak és gyermekgondozásért is hátrányos helyzet minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, művészeti tanárképzés, valamint az edző alapkép-zési szak Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe

hátrányos helyzet minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, művészeti tanárképzés, valamint az edző alapkép-zési szak A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 10. pontja alapjá Többletpont határidő! Bármely pontra, többletpontra, gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül. A hátrányos helyzet igazolására a jegyző, az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozatafogadható el. •40 •4 Maximum 10 többletpont adható - Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont - fogyatékosság: 2 pont - gyermekgondozás: 2 pont - halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont - hátrányos helyzet: 2 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú B2 komplex: 3 pont - oklevél minősítése: 5 pon Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont - fogyatékosság: 1 pont - gyermekgondozás: 1 pont - hátrányos helyzet: 1 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 7 pon

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható. fogyatékosság: 1 pont; gyermekgondozás: 1 pont; hátrányos helyzet: 1 pont nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont intézményi TDK részvétel: 2 pont külföldi részképzés: 2 pon Többletpont alapján: max. 10 pont Pontszámítás. Felvételi pontok: - oklevélátlag alapján: 90 pont. Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont - fogyatékosság: 1 pont - gyermekgondozás: 1 pont - hátrányos helyzet: 1 pon Többletpont (max. 10 pont): többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért ( 5-5 pont ) előnyben részesítés: a fenti kormányrendelet 35.§.-ának (6) bekezdése értelmében GYES (.. stb), hátrányos helyzet, halmozottan. Egy vizsgáért csak egyféle többletpont adható. Felvételi 2013 Többletpontok: maximum 100 pont Előnyben részesítés szabálya: maximum 40 pluszpont: (fogyatékosok, terhesek, gyesen, gyeden levők, hátrányos helyzetűek Előnyben részesítés hátrányos helyzet és fogyatékosság esetén Igazolni kell 2020. július 9-ig! 40 többletpont jár • a hátrányos helyzetű (jegyzői/gyámhatósági igazolás) és • az SNI-s jelentkezőnek (részletes szakértői vélemény) BTMN-esek nem kapnak többletpontot (mert a BTMN nem számít fogyatékosságnak

Maximum 10 többletpont adható - Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont - fogyatékosság: 2 pont - gyermekgondozás: 2 pont - halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont - hátrányos helyzet: 2 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pon Felvételi Pontok összeállítása Többletpontok A felvétel és a hallgatóijogviszony sajátosságai Pontok összeállítása A pontszámító kalkulátor segítségével a felvételizők ki tudják számolni a várható felvételi összpontszámukat. A kalkulátor a középiskolai tárgyak eredményeiből, az érettségi eredményekből és a többletpontokból - nyelvvizsga, sport. Amennyiben a felvételiző hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy gyermeket gondoz (és ezt a jogszabályban meghatározott paprokkal tudja igazolni), akkor megkaphatja a maximális többletpontot. És mi a helyzet a tartós vagy krónikus betegséget igazolókkal? Nekik jár valamilyen többletpont? Jogosan felmerülő. - többletpont szerzésére jogosító igazolás: C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú), vagy legalább két, különböző nyelvből tett B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet, gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység

Többletpontok 2020 - felvételi többletpontok +tájékoztatóFelvételi

ELİNYBEN RÉSZESÍTÉS OKÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK Hátrányos helyzet alapján, halmozottan hátrányos helyzet alapján járó további többletpont Fogyatékosságra tekintettel járó többletpont Gyermekgondozásért járó többletpont (2013. március 1. és július 24. közötti idıszakban Gyes, Gyed stb.) 40 pon Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható. - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont - fogyatékosság: 2 pont - gyermekgondozás: 2 pont - hátrányos helyzet: 2 pont - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1. Pontszámítás: 60 pont a felvételi beszélgetés + 30 pont oklevél minősítés + 10 többletpont. (fogyatékosság: 5 pont / gyermekgondozás: 5 pont / hátrányos helyzet: 5 pont). Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése. Választható témák ♦ többletpont (TDK, tudományos közlés, vagy hátrányos helyzet) szerzésére jogosító igazolás A jel entkezés elfogadása: A Kar (Felvételi Bizottsága, vagy Oktatási, Tanulmányi és Minőségellenőrzési Bizottsága)

 • Rántott karfiol főzés nélkül.
 • Online scanning.
 • Termékenységi ráta magyarország.
 • Novák katalin hazaáruló.
 • Telepes.
 • Őszi zab.
 • Mitsubishi szélvédő.
 • Sinkó andrea férje.
 • Fegyvernek utca orvosi rendelő.
 • Katonai vírusok.
 • Shia LaBeouf 2019.
 • Rotor felni 20.
 • Andy Warhol.
 • Kültéri fűtőszőnyeg ár.
 • Üzletkötők motiválása.
 • Névre szóló határidőnapló 2020.
 • Osztrák adóhivatal címe.
 • Wannabe új koll.
 • A shield ügynökei 2. évad.
 • Léna farmja 1.évad 6.rész indavideo.
 • Dictzone eng hu.
 • Dél korea átlagfizetés.
 • Wish promóciós kód.
 • Folyó menti erdő tájszóval.
 • LEGO 10221.
 • 444 riporter.
 • Felfestés vagy tábla.
 • Természetfilmek gyerekeknek.
 • 30 ezüst hbo go.
 • Gyűrűsférgek törzse ppt.
 • Illetményszámfejtő állás.
 • The Hobbit soundtrack 1977.
 • Hozzátáplálás mikortól.
 • Aszpektus fogalma.
 • Birodalmi kancellária.
 • 91x61 képkeret.
 • Diablo 3 Crusader Sets.
 • Las pampas.
 • Lose It kane brown.
 • Kinai piac nyitva tartás.
 • World War History.